Doradztwo transakcyjne

Nasz zespół M&A posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym zdobyte podczas pracy w funduszach inwestycyjnych Private Equity, międzynarodowych korporacjach oraz poprzez samodzielnie zrealizowane transakcje. Oferujemy doradztwo transakcyjne oraz strategiczne obejmujące wsparcie w zakresie:

 • Pozyskania finansowania
 • Sprzedaży przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów
 • Organizacji procesu inwestycyjnego i zakupu obcego przedsięwzięcia
 • Połączenia (Fuzje)
 • Inwestycji w nowe dla klienta obszary rynku (greenfield)
 • Reorganizacje i ograniczanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem sprzedaży biznesu jak i bieżącego funkcjonowania
 • Wdrażania procesów planowania i kontroli realizacji budżetu
 • Kształtowanie polityki właścicielskie, wdrożenia systemów raportowania
 • Przyspieszanie wzrostu organicznego

Wielu przedsiębiorców ulega pokusie samodzielnej sprzedaży swojego biznesu. Zatrudnienie doradcy jednak znacząco skraca proces sprzedaży oraz umożliwi uzyskanie wyższej ceny. Kluczowymi korzyściami jakie wnosi doradca w procesie transakcyjnym są:

 • Lepsza percepcja projektu ze strony inwestorów (zatrudnienie doradcy wskazuje na determinację i zwiększa konkurencję wśród inwestorów)
 • Wysoka dynamika procesu
 • Strukturyzacja czasowa procesu pozwalająca na precyzyjne określenie celów i terminów ich osiągnięcia
 • Ograniczenie czasu jaki przedsiębiorcy poświęcają na realizację zaplanowanej transakcji

 

Wielu klientów pyta nas, dlaczego proces sprzedaży trwa tak długo. Przedsiębiorstwo nie jest produktem „półkowym”, ma swoje uwarunkowania historyczne a nabywca musi mieć przekonanie że nabywa dobry „towar” w rozsądnej cenie. Rolą doradcy jest właściwe ustawienie procesu transakcyjnego aby mogły zaistnieć warunki do jego finalizacji w postaci zawarcia umowy kupna-sprzedaży. To wymaga odpowiednich przygotowań i właśnie czasu…

Przykładowy harmonogram procesu sprzedaży przedsiębiorstwa wygląda następująco:

 • 3 tygodnie: Przygotowanie trasera i listy adresatów oferty
 • 4 tygodnie: Zebranie deklaracji zainteresowania i podpisanych umów o zachowaniu poufności, przygotowanie procedury inwestycyjnej
 • 3-4 tygodnie: Przygotowanie pakietu informacyjnego dla inwestorów
 • 3 tygodnie: Zebranie wstępnych, niewiążących ofert w formie LOI
 • 1 tydzień: Wybór inwestora który otrzyma wyłączność na negocjacje
 • 2 tygodnie: wynegocjowanie i podpisanie term-sheetu
 • 3-4 tygodnie: due-diligence, ustalenie warunków umowy inwestycyjnej, podpisanie umowy