Certyfikacja wyrobów medycznych

Stworzyłeś produkt przeznaczony do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby lub urazu? Może planujesz zbudowanie takiego produktu? Pełna definicja wyrobu medycznego jest znacznie szersza i obejmuje większość zastosowań technologii w medycynie. Nie ryzykuj naruszania przepisów, skontaktuj się z nami aby otrzymać fachową radę jak zarejestrować i wprowadzić na rynek w UE lub USA wyrób medyczny.

Nasz zespół przeprowadził szereg zakończonych sukcesem procesów certyfikacyjnych zarówno na rzecz dużych organizacji jak i startup-ów. Dodatkowo w procesie certyfikacyjnym wspieramy klienta w przygotowaniu planu projektu i jego terminowej realizacji, doborze akredytowanych laboratoriów oraz jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za audyt zatwierdzający.

Typowa struktura procesu certyfikacyjnego elektronicznego wyrobu medycznego klasy IIa:

  • Przygotowanie pierwszych sztuk wyrobu medycznego, zaprojektowanego zgodnie z normami
  • Badania literatury/piśmiennictwa pod kątem wybranych metod diagnostycznych
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej i systemowej
  • Przekazanie wyrobu do badań na zgodność z normami
  • Otrzymane raportów z badań
  • Audyt wstępny: dok. systemowa (etap I), analiza dokumentacji przez audytora
  • Audyt końcowy: dok. techniczna (etap II),+ ocena medyczna,
  • Zgłoszenie wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

Czas potrzebny na przeprowadzenie powyższych etapów to około 6 miesięcy, jednak każdy przypadek wymaga odrębnej analizy.